Sơ đồ vinamac expo 2023

8/4/2023 9:23:04 AM
Triển lãm Quốc tế về Máy móc, Thiết bị, Công nghệ và Sản phẩm Công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh – Vinamac Expo 2023, diễn ra từ ngày 15 – 17/11/2023 tại (SECC) – 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Các tin khác

BAN TỔ CHỨC

ĐỒNG TỔ CHỨC

LOGO DOANH NGHIỆP