Sơ đồ vinamac expo 2022

8/24/2022 9:09:45 AM
Triển lãm Quốc tế về Máy móc, Thiết bị, Công nghệ và Sản phẩm Công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh – Vinamac Expo 2022, diễn ra từ ngày 02 – 05/11/2022 tại (SECC) – 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Các tin khác

BAN TỔ CHỨC

ĐỒNG TỔ CHỨC

LOGO DOANH NGHIỆP