Quy định về trưng bày hàng hóa tại Triển lãm

Hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ.

Specialized Seminar Vinamac Expo

The Vietnam International Exhibition on Industrial Machinery Equipment, Material and Products in Ho Chi Minh City – Vinamac Expo 2022 in Ho Chi Minh City, from Nov 02 – 05, 2022 at SECC , 799 Nguyen Van Linh St., Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC.

ORGANIZERS

Co-organizer

LOGO SPECIALIZED EXHIBITION