Sản phẩm trưng bày

Triển lãm Quốc tế về Máy móc, Thiết bị, Công nghệ và Sản phẩm Công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh – Vinamac Expo

BAN TỔ CHỨC

ĐỒNG TỔ CHỨC

LOGO DOANH NGHIỆP